Wikia


Hfst 3 GvK

Voor de tweede keer valt de avond en nog steeds wilt de duistere geest dat Gwilion weggaat. Maar deze twee tegenpolen lijken toch iets gemeen te hebben.

Hoofdstuk 3: De geestEdit

De avond viel opnieuw in de kathedraal. Wat eerst zo vredig, puur of heilig was, veranderde weer in een vervloekte schim.

Gwilion was zachtjes het klooster, wat in de buurt lag van de kerk, uitgeslopen. Terwijl hij een brandende kaars vasthield, deed hij langzaam de grote deur aan de linkerkant van de kathedraal open. De deur kraakte, maar de slapende monniken zouden het niet horen.

Gwilion sloot de deur achter zich en draaide zich om. De kathedraal was weer een duister oord. "Zo, dus je bent toch gekomen" zei de geest terwijl zijn stem galmde tussen de pilaren. Gwilion zag de duistere verschijning met rode ogen op de balustrade zitten. "Twijfelde je?" vroeg Gwilion. De geest keek hem gebeten aan.

"Waarom wil je me hier weg hebben?" vroeg Gwilion daarna, die meteen ter zake wilde komen. Met zijn kaars in zijn hand liep hij naar het altaar met het engelen beeld. Hij zette de kaars voor het beeld en nam ernaast plaats. Hij zou hier nog wel een tijdje zitten. De geest volgde de bewegingen van de priester nauwlettend, maar verschoof niet van zijn plek hoog in de kathedraal. Hij keek met opzet neer op Gwilion.

Gwilion kreeg het idee dat de geest niet wilde antwoorden op zijn vraag en stelde dus een andere. "Je geeft om deze kerk, is het niet?"

"Waarom zou ik geven om een heilig iets?" vroeg de geest, die het op een onnozele toon zei. "Een duivels schepsel in een kathedraal? Klinkt onlogisch niet?" vroeg Gwilion door. "Of ben jij niet zo duivels als je eruit ziet?"

"Genoeg!" schreeuwde de geest. Hij kon de man niet om zijn vingers winden. Hij verloor zijn macht. Zelfs angst leek daar niets meer aan te kunnen veranderen.

De geest sloot zijn ogen, waardoor de rode gloed verdween. Hij legde zijn handen in zijn haar en kromp ineen. Hij zuchtte daarna. "Wat is het probleem?" vroeg Gwilion verbaasd, want hij kende deze kant van de geest nog niet.

"Laat me met rust" zei de geest, op een ontdane toon. Gwilion begreep dat zijn woorden confronterend waren geweest voor de geest en besloot te doen wat de geest hem vroeg. Gwilion stond op en liet de kaars staan, toen hij de kathedraal verliet. .

De volgende avond kwam Gwilion weer geruisloos de kathedraal binnen. Die dag was anders geweest dan Gwilion eerder had meegemaakt. Er heerste toen een sfeer van stilte, bijna een leegte, een droefenis. Gwilion deed hetzelfde wat hij de avond ervoor had gedaan: bij het standbeeld van de engel gaan zitten. "Zin om te praten?" vroeg Gwilion luid, maar op een berouwde toon. "Nee" antwoordde de geest. Gwilion had de geest in de hoogte van de kathedraal verwacht, maar vond hem echter in een van de banken. "Wat zit je dwars?" vroeg Gwilion verder. "Je brengt verandering met je mee" zei de geest die, netzoals de avond ervoor, ineengekrompen zat. "Verandering is goed, toch?" zei Gwilion die opstond en voorzichtig naar de geest toeliep. Het duistere schepsel merkte dit. Hij stond snel op en deed enkele passen naar achteren, zodat het maanlicht op hem viel. Gwilion zag de geest niet meer. "Je brengt me in de war, Gwilion" zei de stem van de geest onzeker. "Ik moet tussen twee kwaden kiezen" zei de geest daarna op een luidere en zelfverzekerde toon. Gwilion was aan een kant blij om dit te horen. Eindelijk deelde het duistere schepsel iets met hem.

"En wat zijn die twee kwaden dan?" vroeg Gwilion. Maar een antwoord op zijn vraag kreeg hij niet van de geest. Het bleef doodsstil in de kathedraal.


Bullet blue 1
Voorafgaand
Hoofdstuk 3 Opvolgend
Bullet blue 1

Het daglicht

De geest