Wikia


Untitled-1 copy
Een duister figuur verschijnt op een heilige plek. Hij wil dat degene die hem lastig vallen vertrekken, of er gebeuren nare dingen...

Hoofdstuk 1: De kaarsEdit

De langzame ondergaande zon vulde de kathedraal met zijn gouden gloed. De schaduwen rekten zich uit over de grote marmeren vloer. Doodstil was het in het heilige huis. Iedereen had de kathedraal verlaten, op een iemand na. De man doofde eerbiedig de kaarsen op het altaar en keek naar het grote beeld wat voor hem stond. Langzaam liep de schaduw over de vergulden engel. Nadat de nacht het beeld volledig had bedekt, kreeg het een grimmerige uitstraling. De heilige engel was er niet meer in terug te zien.

Even dacht de man een rode gloed te zien in de ogen van de engel. Hij was verbaasd om deze verschijning te mogen meemaken, maar maakte zich niet ongerust. De man ging verder met laatste taak van die dag en begon met het doven van de kaarsen aan het gangpad. De duisternis had inmiddels, met zijn schaduwen, de kathedraal overmeestert. Enkel de glas-in-loodramen leken het laatste licht van de dag nog te dragen. De man had alle kaarsen gedoofd en wilde de doodstille kathedraal verlaten, maar uit een ooghoek zag hij een kaars weer ontvlammen. De man zag het als een teken van boven en liep met een versnelde pas naar de vreemde kaars toe.

"Wie is de schepper van dit heilige licht? Wat word er van mij verlangd?" vroeg de man luidt. Zijn stem echoënde tussen de grote zuilen van de kerk en verstomden nadat ze te ver weg waren van de spreker. "Niet alleen het Goede beheerst het licht, Gwilion" zei een vreemde stem die nergens vandaan leek te komen. "Hoe weet u mijn naam?" vroeg Gwilion verbaast. De stem lachte ingetogen. Een andere kaars ging aan. Gwilion schrok lichtelijk van de plotselinge gebeurtenis. De kaars stond op een klein altaartje achterin de kathedraal waar geen licht kwam. Enkel een raam liet een straal licht van de opkomende maan binnen. Gwilion liep naar de kaars toe, maar bedacht zich toen hij in het licht van de maan stond. Enkele meters voor hem, boven de kaars, lichtten twee rood gloeiende ogen op. Gwilion voelde de angst door zich heen lopen toen hij de gestalte rond de rode ogen aanschouwde. Het was een mensen gestalte omringd door zwarte nevel slierten.

"Het licht zal je niet beschermen" zei de vreemde donkere gedaante. Het kwam dichter in de buurt van Gwilion en doorkruiste het licht van de maan. De geest was nergens te bekennen. Gwilion keek verschrikt om zich heen, opzoek naar gloeiende ogen. Maar hij zag geen enkele aanwijzing van diegene die hem angst deed aanjagen. Een duister en mistig gelach klonk weer door heel de kathedraal. "In het licht zal je mij niet zien" zei de bekende stem achter Gwilion. De man draaide zich verschrikt om en zag de geest weer in de schaduwen. Zijn gedaante was nog geen twee meter verwijderd van de levende ziel. "Wat wil je?" stammelde Gwilion terwijl hij naar bescherming zocht. Hij greep naar zijn ketting die hij omhad. De hanger die eraan hing, was in de vorm van een kruis. "Ik wil dat je vertrekt uit deze kathedraal" zei de stem indringend.

"Wat?" vroeg Gwilion verbaast. Hij realiseerde zich dat een demonisch wezen in een kathedraal was, een heilige plek. Hoe kon hij niet worden gestraft door het heilige licht? "Je bent slechts een plaaggeest. Mij zal je niet meer langer bang maken" zei Gwilion zelfverzekerd en keek de geest indringend aan. De schaduw keek enigszins verbaasd toen hij weerstand voelde. "Vertrek of de dood zal je komen halen" siste de geest. "Nee, vertel me jouw verhaal. Dan zal ik je helpen op de weg naar vrede" zei Gwilion en deed een paar passen naar de geest in de schaduwen. "Je krijgt één dag" zei de schim, maar deed ondertussen enkele passen achteruit en verdween daarna in het niets. Het was weer stil in de kathedraal, maar Gwilion had niet het idee dat de geest hem had verlaten. Gwilion zag hoe de kaars nog brandde op het kleine altaar en besloot het aan te laten voor de geest. In de hoop dat de warmte en het licht van de kaars de geest goed zouden doen.


Bullet blue 1
Voorafgaand
Hoofdstuk 1 Opvolgend
Bullet blue 1

Overzicht

De kaars

Het daglicht