Wikia


Wanneer GroenVuur Academie wordt ingehuurd om de paardenstunts te verzorgen in een grote productie, moeten ze tijdelijk hun hoofdkwartier opslaan bij de Horseland manege. Terwijl de kinderen een geweldige tijd hebben, begint Will Taggert steeds meer te twijfelen of Horseland wel de plaats is waar hij thuis hoort.

Hoe zal iedereen zijn leven weer oppakken als de druktes van de opnames na een jaar achter de rug zijn? Is voor Will Horseland nog wel de moeite waard om te blijven? Hij heeft toch geen keus?

De jeepEdit

Een modderige jeep met een nog modderiger trailer kwam het terrein van Horseland oprijden. Op dat moment waren alle bekende ruiters van de manege aan het trainen in de bak, maar ze staakten hun gezamenlijk oefening om te zien wie de nieuwkomers waren.

Ook Will, op dit uur altijd bezig met onderhoud aan de stal, kwam naar buiten toe op de voet gevolgd door Shep, Teeny en Angora. Er verzamelden zich nog meer mensen op het erf: de eigenaars van Horseland John en Ava Marie Handler (Bailey’s ouders) en stalmeester Barto Rodriguez (Alma’s vader).


De meiden keken vragend naar Bailey, maar de jongen had zelf ook geen idee wat er aan de hand was. Uit de auto kwam een vrouw gestapt. Ze moest ergens tussen de twintig en de dertig zijn en leek verre van een beginnende ruiter. Zonder op hulp te wachten, begon ze met het uitladen van haar paard, een lipizzaner.

Will schoot automatisch al toe om haar koffers over te nemen. De ruiters bonden hun paarden aan het hek en besloten om eens kennis te gaan maken met de vreemdeling. John was hun echter voor. ‘Dadelijk, kinderen. Eerst heb ik Jeni nodig,’ zei de eigenaar tegen de ruiters.

Het was een raar verhaal en niemand die er iets van leek te begrijpen, behalve Will die deed wat hij altijd deed en geenszins verbaasd leek te zijn over de komst van de vreemde ruiter, maar ook aan hem konden ze niets vragen, want hij verdween samen met de rest van Horselands staf in het woonhuis.

De kinderen lieten het maar voor wat het was en gingen weer oefenen, maar niemand had zijn hoofd er echt bij. Er was iets veranderd op Horseland en niet in een positieve zin. Twee jaar geleden was een beroemde producent hier in de buurt een film komen opnemen over cowboys, indianen en paarden. Heel veel paarden.

Een deel er van werd gestald en getraind op Horseland. Wie ook regelmatig op Horseland te vinden waren, waren de hoofdrolspelers van de film: Lisa Winterfell en Tim Belwer. Een derde hoofdrol, die van de indianenvrouw, was weggelegd voor een onbekende actrice, maar wel eentje die gruwelijk goed kon paardrijden.

In feite was ze meer stuntvrouw dan actrice geweest met alle gewaagde stunts die zij met haar paard kon uithalen. Naneha Ederan op Sneeuwstorm. In haar vrije tijd reed ze internationale cross country wedstrijden. Anders raceten ze gewoon als twee wilden door de bossen heen.

Lisa en Tim hadden beide nauwelijks ervaring met paarden. Irina Ederan-Horset was verantwoordelijk voor hun training, maar had de basis aan Will overgelaten die het aanbod om zo’n bekende actrice te instrueren natuurlijk niet afsloeg. Mooie tijden. Mooie tijden.


Ook de paarden dachten met veel goede herinneringen aan de momenten terug dat trainers en verzorgers dag en nacht in de weer waren om alles en iedereen zo goed mogelijk te verzorgen. De paarden die ze voor de film op Horseland waren gestald, waren ook erg aardig geweest. De had de vriendelijke Max.

Werkelijk niemand op Horseland had ooit een kalmer paard ontmoet dan hem. Hij was meegaand, nuchter en liet zich door niemand opjagen of afschrikken. Nee, Max was het perfecte paard voor de nerveuze Lisa en hij had het goed kunnen vinden met Scarlet en Button. Calypso had een oogje op hem laten vallen, maar hij had haar zo beleefd afgewezen dat het paard van Molly nauwelijks liefdesverdriet had gevoeld.


Ook had je Suiker en Melk, twee jonge andulasiërs die werden getraind om een koets te trekken en daar een paar vallen bij te maken.

Het was een onafscheidelijke, energieke tweeling die regelmatig in de problemen raakten doordat ze hun grote idool Sneeuwstorm na wilden doen. Verder was daar Caribi geweest, een paard dat beet naar mensen, maar bijzonder vriendelijk was naar de andere paarden al was ze een gereserveerd type en was er voor haar in de wereld niets beters dan dressuur. Ze was Irina’s paard en werd ook alleen door haar ruiter verzorgd.

Het was voornamelijk Chili die haar karakter op prijs kon stellen en de twee waren goede vrienden geworden. Als laatste had je Sneeuwstorm, de praktisch wilde merrie. Ze was nauwelijks in de stal geweest. Over het algemeen reed ze buiten met of zonder haar ruiter rond in de bossen rondom Horseland of waren ze voor stunts aan het trainen.

Ze keek altijd vooruit, altijd naar buiten en er was geen paard geweest dat haar bij had kunnen houden op zowel snelheid als gedachten. Alleen Jimber scheen haar te kunnen volgen wanneer ze tijdens regenachtige dagen gedwongen was binnen te zitten en ze door bleef ratelen over alle dingen die ze op haar tochten was tegengekomen en waar je allemaal rekening mee moest houden.

Ook Aztec had wel oren naar haar verhalen over wilde paarden, maar Sneeuwstorm berispte hem voor zijn impulsieve gedrag. Geen dier in de stal die begreep waar de berisping op sloeg, want het was doorgaans Sneeuwstorm die over grote obstakels sprong, in volle galop zich op de grond liet vallen en zelfs vanuit hoogtes in het water durfde te duiken.

Toen ze de dieren probeerde uit te leggen waarom haar wilde gedrag iets anders was dan wat Aztec deed, was de schade al geleden. Sneeuwstorm had geen zin om de rotzooi van haar woorden op te ruimen en schikte zich in een vriendschap tussen haar en Jimber samen met de andere paarden van haar eigen manege: GroenVuur.

De nasleepEdit

Anderhalf jaar hadden mens en dier intensief met elkaar geleefd en gewerkt tot de opnames voltooid waren, het hele boeltje werd ingepakt en ze elkaar waarschijnlijk nooit meer zouden zien. Het had een gigantische leegte achtergelaten. De paarden misten voornamelijk de tweeling die op een goede manier, in tegenstelling tot Chili en Pepper, altijd leven in de brouwerij wisten te brengen.


De ruiters misten de oude Will. Of beter gezegd: de nieuwe oude Will. Voor de film was hij altijd de rustige jongeman geweest die iedereen overal doorheen kon slepen, maar nooit het welzijn van de dieren uit het oog verloor. Met de dierenstuntploeg over de vloer was er iets veranderd. De kinderen hadden een kant gezien die niemand nog eerder had gezien.

Passie. Tonnen aan passie.

Ze wisten dat Will een natuurlijke leider was, maar niet dat hij al die ploegen kon aansturen, reguleren en motiveren om alles tot een schitterend eindresultaat te brengen. Het was voornamelijk aan hem te danken geweest dat er zo weinig problemen waren geweest en anders was het altijd snel verholpen.

In die periode was Will, ondanks het vele werk dat hij op zich nam, veel meer ontspannen geweest en hij had vaker gelachen dan ooit tevoren. Maar nu was iedereen weg en verviel Horseland terug in zijn dagelijkse routine. Will was terug naar zijn serieuze oude zelf, maar lachte nog minder dan voorheen.

De kinderen hadden, samen en afzonderlijk, al meerdere keren gevraagd wat er aan de hand was, maar de jongeman beweerde dat er niets aan de hand was en ging door met zijn werk. Sarah was nog wel het bezorgdst van allemaal. Ze had altijd al een oogje op Will gehad, maar hij had haar hints nooit begrepen of deed er niets mee.

Nu leek Will, vrijwel altijd verzonken in zijn eigen gedachten, helemaal onbereikbaar. Misschien werd het tijd dat ze eens open kaart zou spelen. Ze liep er immers al zo lang mee rond. Het gaf Will mogelijk het duwtje in de rug om ook eerlijk voor zijn gevoelens uit te komen, want hij leek al zo lang iets op te kroppen dat het Sarah gewoon pijn deed of hem zo te zien.


Na de veldrit zou ze hem spreken, maar hoe ging ze dat aanpakken?

OpbiechtenEdit

Sarah had het Nani en Alma verteld en toen hadden Bailey het opgepikt. Op dat moment moesten natuurlijk ook Chloë en Zoë binnenkomen en toen wist heel Horseland van Sarahs geheime liefde. Sarah bloosde tot over haar oren, maar ze wilde het hoge woord er uit hebben. Onder de drang van haar vrienden werd ze de stal in geduwd. De paarden stonden nog buiten.


‘Will!’ riep Bailey. De jongeman was boven bezig hooi van de zolder te halen.


‘Oi, ik moest jullie net hebben,’ riep Will terug. Hij klom via de ladder naar beneden. Sarah had het idee dat ze niet roder kon worden, maar Will scheen er niet op te letten. ‘Er gaat wat veranderen om Horseland en Jeni…’ begon Will.


‘Wacht even, Will,’ zei Chloë.


‘Sarah wil je eerst wat vertellen,’ zei Zoë en ze gaf het meisje een por in de rug.


‘Wat is er?’ vroeg Will. Hij klonk…geïrriteerd? Maar toen gleed zijn blik naar Sarah toe en zijn ogen vulden zich met bezorgdheid. ‘Gaat alles wel goed, Sarah? Je ziet zo rood.’


‘Ik…ik…’ begon het blonde meisje stotterend. Dit ging in films altijd soepeler. ‘Ik vind je leuk, Will.’


Alma maakte gebaren ten teken dat ze door moest praten. Sarah durfde niet naar het gezicht van de jongeman te kijken en de andere waren ook te zeer op haar gefocust om de diepongelukkige flits op Wills gezicht waar te nemen. ‘Ik vind je leuk als meer dan een vriend, Will. Al heel lang eigenlijk en ik hoopte…’


‘Sarah stop.’

Will wilde niet eens horen waar ze op zou hopen, maar hij kon het aardig raden. De kinderen keken hem diep geschokt aan. De jongeman kon aan hun blikken zien dat er maar beter snel een liefdesverklaring van zijn kant moest komen, maar die kon hij niet geven.


‘Ik ga weg.’ Dat was zijn hoge woord en absoluut niet het antwoord waarop iemand had gerekend. ‘Ik ga weg van Horseland.’