Wikia


Deze pagina bevat spoilers.

Indalo logo

IndaloEdit

Indalo is de naam van een relatief kleine wereld en tevens ook de naam van het enige, tot nu toe ontdekte eiland. Het eiland wordt bevolkt door maar een enkel diersoort, die zichzelf Fozies noemen. Het eiland is mede dankzij de Fozies onderverdeeld in vijf zones. Hieronder een klein overzicht:


Onder constructie...


LandschapEdit

Indalo 2
Indalo lijkt te bestaan uit meerdere eilanden. Dit komt omdat de rivieren dwars door het gebied heen lopen en daardoor gebieden afscheiden van elkaar. Toch is het een eiland, want wanneer de rivieren zouden opdrogen, zou de bodem zichtbaar zijn en een geheel vormen.

Het eiland is gevormd door, een nog steeds actieve, vulkaan. Door de golven van de zee is het vulkanische gesteente verder vervormd en zijn er gebieden die ver boven water liggen, maar ook gebieden die deels onderwater zich bevinden.

Omdat vulkanisch gesteente na enige tijd erg vruchtbaar kan zijn, is bijna heel het eiland bedekt door grassen en andere vegatatie. Toch is er een gebied waar de zaden van de planten, bomen en struiken niet echt heeft kunnen komen. De wind krijgt de kans niet om over de bergen te komen en de meeste zaden komen niet verder dan de rivier.

De bosrijke gebied bevindt zich aan de westelijke kant van het eiland, onder het droge gebied.

HistorieEdit

OntstaanEdit

Voordat de wereld, genaamd Indalo, werd geschapen, bestonden er zeven andere werelden. Elke wereld kende een god en een kleur. Onderling waren deze werelden in balans, maar de goden waren het er over eens dat alle werelden geen volmaaktheid kenden.

Daarom kwamen de goden op een plek bijeen en offerden ze allen hun wereld op, om zo een nieuwe te creëren. Maar toen de nieuwe wereld was ontstaan, waren de goden teleurgesteld in wat zij zagen. Ze hadden een wereld geschapen die enkel de kleur grijs droeg.

Hun bondgenootschap had gezorgd voor een sombere en trieste wereld, waar zij allen niet gelukkig waren. Maar ze konden ook niet meer hun vorige werelden doen herleven. De goden betraden de nieuwe grijze wereld en scheidden hun wegen, zodat elk van hen een poging kon doen om hun kleur te doen herleven in het grijze landschap.

Door alleen verder te gaan, werd het grijze landschap bedekt door zeven verschillende kleuren, die met elkaar gemengd werden, contrasten vormden en elkaar versterkten.

De goden kwamen weer samen, om te aanschouwen wat ze zonder elkaar hadden gecreëerd. Daarna gaven ze namen aan alles wat zij zagen. De wereld werd Indalo genoemd, wat in de taal van de goden 'schepping' betekende. Toen besloten de goden dat er een nieuw leven moest komen in Indalo. Zij bedachten twee wezens en creëerden hen zoals de goden Indalo hadden gecreëerd. Zo hadden de twee wezens alle zeven kleuren in zich.

De goden zetten de wezens in het landschap van Indalo, waarna zij volgden. De goden hadden afgesproken dat degene die als eerste een wezen tegenkwam, het mocht kleuren naar zijn eigen kleur.

Zo pakten iedere god zijn zoektocht anders aan. Maar geen een wist een van de twee wezens te vinden. De gekleurde goden wilden niet samenwerken omdat zij dan de wezens twee kleuren moesten geven. Toch besloten twee goden hun krachten te bundelen. Samen bedekte zij de gehele wereld, maar mengden elkaars kleuren niet uit respect.

Niet lang daarna werden de wezens samen gevonden door de god die een helft van de wereld had bedekt. Maar de god besloot de wezens niet te kleuren naar zijn eigen kleur. Hij had namelijk alle andere kleuren mogen aanschouwen in combinatie met zijn kleur en wilde niet de overhand nemen.

De andere goden hadden gemerkt dat de wezens waren ontdekt en verzamelden zich in een cirkel rond de twee wezens. Voordat de goden konden discussiëren welke kleur de wezens nu zouden krijgen, spraken de wezens hun eigen mening uit.

De twee wezens wilden zelf de kleur kiezen die ze zouden dragen voor de rest van hun leven. De een koos de kleur van de god die hen had gevonden en de andere koos de kleur van de god die een bondgenootschap had gekozen.

De andere goden besloten daarna nog vijf andere wezens te creëren, die elk een andere kleur droeg. De goden zorgden ervoor dat elk nieuw wezen wat werd geboren, mocht kiezen uit de zeven kleuren en beloofden aan elkaar dat elke kleur gelijkwaardig aan de andere was.

RituelenEdit

Elke nieuwe Fozy kreeg na een bepaalde tijd een ritueel waarbij het wezentje de keuze maakte welke kleur hij wilde dragen. Deze keuze was niet gemakkelijk, aangezien elke kleur andere voor- en nadelen met zich meebracht. Daarom lieten de eerste zeven door middel van magische bollen zien hoe de Fozy er in die kleur eruit zou zien.

Maar naarmate de tijd verstreek, ontstonden er zeven rijken. Werd er een Fozy geboren in een bepaald rijk, dan werd er geacht dat deze Fozy voor dezelfde kleur koos van het rijk waar hij was geboren.